BİR DÜŞÜN YANSIMASI

Muhammedi Bakış ve Yaşayış için Tefekkür Paylaşımı...

Muhammedi yaşayış, tasavvuf, tefekkür, salat ve hayat, Kuran Sünnet, haşyet, inşirah, sadr kalb fuad lüb, Fatiha ile feth, La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah

“Az bir pahaya Allah ahdini satmayın. Eğer bilirseniz, Allah indindeki sizin için daha hayrlıdır. Sizin indinizdeki tükenir. Allah indindeki ise Baki’dir. Sabredenlere gelince, elbette onların ecrini, yapmakta olduklarından daha güzeli ile karşılarız.” (Nahl; 95, 96).

Ey iman edenler, Rabbinizle yaptığınız sözleşmenizi unutup, geçici olan dünya hayatının cazibesine kanarak dünyaya dalmayın. Sizin olduğunu zannettikleriniz tükenmeye, kaybolmaya mahkûmdur. Oysa Allah’ın indindekiler bakidir. Allah’ın size vereceklerine talip olun, bu konuda sabredin. Allah’ın hükmü için sabredenler karşılığını fazlasıyla alacaklardır...

Yılmaz Dündar

Tefekkür Paylaşımları

Sayfalar-Şemalar

Söyleşiler

Kitapçıklar

.....

EN SON PAYLAŞIMLAR

FATİHA ile fetih kitapçığı Talib'leriyle buluşmaya başladı...
................
................. ..................
...
İndirebilirsiniz Sen Tanrı mısın PDF İnşirah PDF FATİHA ile fetih PDF
kitap talep

...

Bu benim Müstakıym Sıratım’dır, ona tabi olun! Başka “sebil”lere tabi olmayın. Çünkü onlar sizi Allah’ın yolundan elde edeceğinizden ayırır, mahrum eder. İşte bilfiil korunasınız diye Allah size onu vasiyet etti!(En’am-153).

Allah’ın vasiyet etmesi ne kadar önemli bir kavram; Düşünebiliyor musunuz, ayette diyor ki; “Allah şunu vasiyet etti!” Allah vasiyet etti ki: Benim yolumdan başka yollara bakma! O yollarda fayda var zannedersin, o faydalar seni “Allah yolunun faydası”ndan mahrum eder! Bu yüzden, İslamiyet’i ve açıkladığı sistemi eğer Sahibi’nden öğrenmezsen çok yanlış bir yoldasın demektir. Veya Sahibi’nin açıklamaları sana “avam” geliyor da inancı ve yaşantısı Muhammedî olmayanların açıkladıkları fikirlerle yol bulmaya ve tatmin olmaya çalışıyorsan, başka felsefelerle amel etmek için uğraşıyorsan; çook yanlış bir yolda olduğunu ve İslamiyet’ten nasibinin olmayacağını bil! Bunu Kur’an bize öğretiyor. Günümüzde, başka felsefelerden yardım arayan, merakla onları okuyanlar var! “Şu düşünür şöyle demiş, şöyle bir açıklama yapmış, şu kişi şöyle bir şey yaşamış” gibi Muhammedi olmayan düşünce tarzlarıyla gündem oluşturan, onlar kendisine daha cazip gelenler var. İslamiyet’i hatır için varmış gibi gören bu zihniyetlere sesleniyoruz: Zihnimizde o tür yönelişler varsa onları yok edelim.

FATİHA ile Feth'e Giriş Söyleşisi'nden Okuyun

***
"Bir konuya bakış açın, idrakın ve idrakınla ilgili her şeyin, bunların hepsinin kaynağı olan Kalb’in; bütün bunların da göstergesi olan yüzün senin “VECH”indir."
Yılmaz Dündar

...

muhammedi hayat
...

 

TALİB'in "DUNİHİ ALGI'ya ait ZANNİ ALANI tanıyıp kurtulması için → »

"Hayatımıza Fatiha..." »

"MÜTEKEBBİR" Kur'an'ın Mesajı ile ilgili olarak çok önemlidir → »

İMAN nedir, neye iman ediyoruz? → »

kuranı kerim

Kur'an-ı Kerim'den Sureler, Nasır El Katami [İmam, Riyad]

Muhammedi olmak, Efendimizin "OKU"duğunu anlamak ve yaşamaya çalışmaktır

Son Güncelleme: Çarşamba, 23 Nisan 2014 12:56