BİR DÜŞÜN YANSIMASI

Muhammedi Bakış ve Yaşayış için Tefekkür Paylaşımı...

Muhammedi yaşayış, tasavvuf, tefekkür, salat ve hayat, Kuran Sünnet, haşyet, inşirah, sadr kalb fuad lüb, Fatiha ile feth, La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah

"Selamlaşmak DûniHİ algı ve zann’larının hakim olduğu hayat tarzından kurtulmak için dualaşmaktır, Allah’tan Selam ismi ile yardım istemektir. “Selâmün Aleyküm” dediğimizde: Allah seni dûniHİ algıdan, yani seni kendisine karşı mütekebbir olmaktan, O’na şirk koşma algısından Selam ismi yardımıyla kurtarsın. Ve o Selam isminin sana sağlayacağı barış ve selameti sana lütfetsin inşaAllah" diye dualaşmış oluyoruz... Amentü Billahi kapsamındaki hayatın bir ismi de Selam Yurdu’dur, o hayat tarzı barış ve esenlik yuvasıdır."

Yılmaz Dündar

Tefekkür Paylaşımları

Sayfalar-Şemalar

Söyleşiler

Kitapçıklar

.....

EN SON PAYLAŞIMLAR

AŞAĞILARIN AŞAĞISI Kitapçığı talipleriyle buluşmaya başladı

................
..
asagilarinasagisi
...
İndirebilirsiniz....Sen Tanrı mısın-PDF... İnşirah-PDF...FATİHA ile fetih-PDF... Aşağıların Aşağısı-PDF

kitap talep

...

RAMAZAN AYI

Eğer talip, “Acaba DûniHİ algıda mıyım?” diye her türlü halini test etmezse, uzun süre farkında bile olmadan DûniHİ algıda yaşar; bu algıda olunca da bu algıya ait zann’lar kaçınılmazdır. Biriken bu zann’ları temizlemek zordur ve zaman alır. Bu sebepten talib, “Acaba DûniHİ algıda mıyım?” diye kendisini daima test etmelidir. Bu konunun çalışılabileceği en güzel zaman ve ortamlar Ramazan Ayı’ndadır. Belki de Ramazan Ayı’nın bir sebebi de budur. Daha önce paylaştığımız bir hadis vardı, hatırlayalım. Rabbimiz bir kudsi hadiste buyuruyor: “Benim insanlara merhametimin delili/işaretidir ki; onlara Ramazan Ayı’nı ve İhlas Suresi’ni verdim.” DûniHİ algıdan kurtulmak için Ramazan Ayı önemli bir zaman dilimidir. Esfele Safiliyn'den, DûniHİ algıda kurtulmak için; “Acaba ben DûniHİ algıda mıyım? diye sürekli test yapmamız önemlidir, bu iş için de Ramazan Ayı oruçla beraber çok önemli bir laboratuardır. O zaman; orucun aç kalmak ve bazı şeylerden uzaklaşmak olmadığını, onların birer vesile olduğunu, işi disiplinize eden vesileler olduğunu görür, yaşarsınız; onlar asıl amaç için kullandığımız şeyler olur, amaç başka bir şeydir. Kurban için buyrulan; “Onların kanları Allah’a ulaşmaz, ancak takvanız ulaşır” ayetindeki gibi, oruçta da Allah’a ulaşacak olan açlığımız değildir. Onun için, Ramazan’da yapılan antrenmanlarda açlık vesilesiyle, açlığın bizi disiplinize etmesiyle, bizi tutmasıyla, dünyadan ayırarak işimizle meşgul ettirmesiyle ilgili bir hedefimizin olması lazım, her Ramazan bir hedef koymamız lazım. Ama ana hedef dûnillah algıdan sıyrılmaktır. Bu yüzden, daima “Ben bu hareketimle, bu sözümle, bu cümlemle dûnillah algıda mıyım?” diye bir test yapmak, bunu Ramazan Ayı’nı fırsat bilip de yapmak daha bir önem arz eder.

Lütfen; bu mübarek aylarda, özellikle Ramazan Ayı’nda bu algıdan kurtulmak düşüncesi ve hedefiyle La ilahe illallah ve La havle ve la kuvvete illa Billah zikrullahını görev edininiz. Böyle yaparsanız, tekrar yan yana geldiğimizde çok başka olursunuz...

 

Yılmaz Dündar

...

“Allahümme ahricni min zulümâtil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi; Allahım beni vehmin zulmetinden çıkart ve bana indinden bir anlayış, bir nur lutfet.”

Bu duayla ilgili olarak Seher Vakti uygulayabileceğimiz bir şey paylaşalım. Seher Vakti’nde çok enteresan bir mekanizma var. SEHER VAKTİ ayetlerde pijama gibi anlatılır. Uzaydan bakılınca veya bir uçakla uzun süre seyahat ederken bakıldığında da o görülebilir. Geceden gündüze geçiş veya gündüzden geceye/karanlığa geçiş bir pijamanın giyilip çıkarılması gibidir; sıyrılarak çıkar, sıyrılır.

“İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn, ihdinas sıratal müstakiym, sıratellezine en’amte aleyhim, ğayril mağdubi aleyhim ve laddaalliyn.” Bu da bir duadır. Bu duayı da Seher Vakti’nde, salat haricinde secdeye giderek yapabilirsiniz. O önemli anda secdeye gittin ve dua ediyorsun. O anda sistem karanlıktan aydınlığa geçiyor, sen de aydınlığa/nura girmek istiyorsun: “Allahümme ahricniy min Zulümâtil Vehmi ve ekrimniy Bi Nuril Fehmi.” Bu istediğin şeyi Fatiha’dan dua ile de açıklıyorsun: “iyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn, ihdinas sıratal müstakiym, sıratellezine en’amte aleyhim, ğayril mağdubi aleyhim ve laddaalliyn.”

"İstediğim bu Allahım" diyorsun...

Söyleşilerden

...

Bu benim Müstakıym Sıratım’dır, ona tabi olun! Başka “sebil”lere tabi olmayın. Çünkü onlar sizi Allah’ın yolundan elde edeceğinizden ayırır, mahrum eder. İşte bilfiil korunasınız diye Allah size onu vasiyet etti!(En’am-153).

Allah’ın vasiyet etmesi ne kadar önemli bir kavram! Düşünebiliyor musunuz, ayette; “Allah şunu vasiyet etti!” diyor... Allah vasiyet etti ki; Benim yolumdan başka yollara bakma! O yollarda fayda var zannedersin, o faydalar seni “Allah yolunun faydası”ndan mahrum eder! Bu yüzden, İslamiyet’i ve açıkladığı sistemi eğer Sahibi’nden öğrenmezsen çok yanlış bir yoldasın demektir. Veya Sahibi’nin açıklamaları sana “avam” geliyor da inancı ve yaşantısı Muhammedî olmayanların açıkladıkları fikirlerle yol bulmaya ve tatmin olmaya çalışıyorsan, başka felsefelerle amel etmek için uğraşıyorsan; çook yanlış bir yolda olduğunu ve İslamiyet’ten nasibinin olmayacağını bil! Bunu Kur’an bize öğretiyor. Günümüzde, başka felsefelerden yardım arayan, merakla onları okuyanlar var! “Şu düşünür şöyle demiş, şöyle bir açıklama yapmış, şu kişi şöyle bir şey yaşamış” gibi Muhammedi olmayan düşünce tarzlarıyla gündem oluşturan, onlar kendisine daha cazip gelenler var. İslamiyet’i hatır için varmış gibi gören bu zihniyetlere sesleniyoruz: Zihnimizde o tür yönelişler varsa onları yok edelim.

FATİHA ile Feth'e Giriş Söyleşisi'nden Okuyun

***
"Bir konuya bakış açın, idrakın ve idrakınla ilgili her şeyin, bunların hepsinin kaynağı olan Kalb’in, bütün bunların da göstergesi olan yüzün senin “VECH”indir."
Yılmaz Dündar

...

muhammedi hayat
...

 

"YOK" denilen şey aslında DUNİHİ ALGI ve ona ait... → »

ESFELE SAFİLİYN (AŞAĞILARIN AŞAĞISI)... → »

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM... → »

"Billahi algının sürdürülebilirliği ve ikanı için Rüku Hayat Tarzı " → »

kuranı kerim

Kur'an-ı Kerim, Tüm Sureler, Nasır El Katami (İmam, Riyad)

Muhammedi olmak, Efendimizin "OKU"duğunu anlamak ve yaşamaya çalışmaktır

Son Güncelleme: Cuma, 01 Ağustos 2014 09:10